Zobacz news:

Zaktualizowana Polityka Prywatności

Street
 • Jako administrator Restauracja Street przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach marketingowych, po wyrażeniu wyraźnej Zgody, związanych z informowaniem o bieżącej ofercie obiadowej i ofertach świątecznych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są również w wypadku odpowiadania na zapytania ofertowe oraz realizację rezerwacji i zamówień internetowych. Nie prowadzimy zestawień analitycznych, ani statystycznych związanych z opisanym działaniem, nie przekazujemy, ani nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom. Pani/Pana dane osobowe przekazane w ramach zamówień on-line złożonych przez naszą stronę internetową "www.street.com.pl" lub aplikację "Street Restauracje" są wykorzystywane jedynie do momentu realizacji zamówienia i wyłącznie do tego celu.

 

 • Dane osobowe mogą zawierać Państwa imię, nazwisko, adresy, numery telefonów, a w szczególności adresy e-mail. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma „Arka” Artur Paweł Lewicki, z siedzibą przy ul. Kr. Jadwigi 1, 05-501 Piaseczno, zarządzająca Restauracją Street.

 

 • Zarządzający Restauracją Street podjął środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad. Restauracja Street przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

 

 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nasz uzasadniony interes, w szczególności polegający na informowaniu Państwa o aktualnych ofertach, umożliwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń, realizacji zleceń oraz na możliwości zapytania Pani/Pana o zgodę niezbędną do przedstawienia naszej oferty.

 

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

 

 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Pani/Pana szczególną sytuacją. W celu skorzystania z niniejszego prawa, prosimy o poinformowanie o tym fakcie restauracja@street.com.pl.

 

 • Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Restaurację Street narusza przepisy Rozporządzenia. W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.
   
  Polityka prywatności obowiązuje od 24.05.2018.
PFR

Rezerwacje

Regulamin Polityka prywatności

Street Restauracja Warszawa lunch, catering, happy hours, obsługa imprez, eventy